Lastni razvojni program

Na podlagi lastnega znanja in izkušenj, smo razvili standardni modulni program, ki zajema širok spekter komponent in sistemov;

Komponente in sistemi za avtomatsko strego:

 • rotacijski vibracijski dodajalniki
 • linijski vibracijski dodajalniki
 • tračni transporterji
 • zalogovniki za avtomatsko dopolnjevanje kosovnega materjala

Komponente in sistemi za:

 • avtomatsko vijačenje vijakov in matic, z možnostjo merjenje lege, globine in momenta vijačenja ter varovanjem proti odvijanju
 • avtomatsko kovičenje kovic (klasični s stiskom ,kakor tudi orbitalno kovičenje)
 • vtiskovanje notranjih navojev
 • manipulacijo kosovnih proizvodov
 • avtomatsko označevanje proizvodov
 • avtomatsko doziranje in montažo vzmeti
 • avtomatsko doziranje in montažo ” O ” ringov
 • avtomatsko doziranje in montažo segerjevih obročkov ter podobnih elementov
 • avtomatsko paletizacijo proizvodov
 • avtomatski nanos masti,olj ali lepil
 • čiščenje površin s pihanjem, sesanjem in ionizacijo

 

INDUSTRIJSKA AVTOMATIZACIJA